Overzicht Locaties

In de omgeving van het bivakhuis zijn er heel wat recreatieve, culturele en educatieve mogelijkheden.
Wij hebben ze voor u allemaal op een rijtje gezet. 
Deze map toont alle nuttige adressen die op onze website worden voorgesteld.
Elk markeerpunt verwijst naar een pagina op onze website met details over die locatie.

Javascript is required to view this map.